Wendy Bird

Wendy Bird, diğer kurumların yanı sıra Open University’de ders vermektedir. Baskılarını ilk kez sanat okulundayken keşfettiğinden beri Goya, çalışmalarının değişmez bir odak noktası olmuştur. İspanyol sokak tiyatrosu, müzik ve sinemayla ilgilenmektedir. Kendi resim çalışmaları da olan bir sanatçıdır.

Top